เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหาร เหล่าทหารม้าที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 โดยมี พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ให้การต้อนรับ

ซึ่งศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสืบเนื่องติดต่อกันมาโดยตลอดและเป็นประเพณีธรรมเนียมของเหล่าทหารม้ารุ่นต่อรุ่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยศให้แก่นายทหารรุ่นพี่และแสดงออกถึงการเคารพต่อนายทหาร เหล่าทหารม้าที่ทำหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ อันสมควรยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างเหล่าทหารม้ารุ่นหลังได้ถือปฏิบัติสืบไป