เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นาย Glyn T. Davies ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่ใกล้ชิดกันมานาน โดยทั้งสองกองทัพได้มีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการฝึกร่วม โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงด้านการศึกษา การประชุมคณะทำงานหารือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา (THAI - TAC) การแลกเปลี่ยนการเยือน และ ความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาและบริการต่างๆ รวมทั้งการจัดงานนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ 200 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา “Great And Good Friends” ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นลึกซึ้งและเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความชื่นชม นาย Glyn T. Davies ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ช่วยให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอย่างมาก และจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านใหม่ต่อไป