เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก่อให้เกิดความสามัคคี ของกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สนามกีฬาฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย