เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กันยายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี และการสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย


ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 แทน พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด การจัดกำลังในพิธีสวนสนามฯ ประกอบด้วยกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพ จำนวน 5 กองพัน รวมทั้งกองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนยานยนต์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย