เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่าง 15 - 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี โดย กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 120 นาย และเรือไฟเบอร์กลาส ติดเครื่องยนต์ จำนวน 5 ลำ โดยพัฒนาคลองเปรมประชากร โซน 2A ตั้งแต่ สะพานแยกศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ ถึง เชิงสะพาน เยื้องเทศบาลหลักหก ระยะทางประมาณ 700 เมตร โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 1 จัดกำลังพลลงเรือเก็บขยะในน้ำ กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ ซากต้นไม้ใหญ่ขึ้นบนบก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ส่วนที่ 2 ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองทั้งสองฝั่ง เก็บขยะสิ่งปฏิกูล กำจัดวัชพืช รวบรวมขยะข้างทาง ขึ้นรถทำให้พื้นที่ สะอาดสวยงาม