เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย


การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นาย Kirill Barsky ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับรัสเซียที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองกองทัพมีความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การฝึก การจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกำลังพล การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การแลกเปลี่ยนการเยือน การส่งกำลังบำรุง ยุทโธปกรณ์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การรักษาสันติภาพ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ความร่วมมือด้านแผนที่ และข้อตกลงความร่วมมือทางทหารไทย – รัสเซีย


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความชื่นชม นาย Kirill Barsky ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ นำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียอย่างมาก และจะพัฒนาก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป