เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

การเดินทางเยือนครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมคำนับ Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ และพลตรี Melvyn Ong Su Kiat ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคง การฝึก การศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการลาดตระเวนร่วมทางอากาศในช่องแคบมะละกา ระหว่างกองทัพไทย สิงคโปร์ และมิตรประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความมั่นคงและช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ซึ่งนับเป็นการยืนยันความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และขยายขอบเขตความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป