เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลกรมยุทธบริการทหาร และสำนักงานยุทธโยธาทหาร โดยมี พลโท นพดล  สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และ พลตรี สมพงษ์  เกาพูล ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมยุทธบริการทหาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร