เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพเมียนมา

     การเดินทางเยือนในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.อาวุโส Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมา ซึ่งทั้งสองประเทศได้ดำรงความสัมพันธ์เป็นอย่างดีร่วมกันเสมอมา โดยเฉพาะบทบาทด้านการทหารซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน

     การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป