เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

    การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นายฌัก ลาปูฌ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่ใกล้ชิดกันมานาน โดยทั้งสองกองทัพได้มีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา การส่งกำลังบำรุง การประชุมความร่วมมือทางทหาร การแวะเยือนของเรือรบ (Port Visit) การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย และการฝึกต่างๆ ซึ่งในปีนี้กองทัพฝรั่งเศสส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2019 โดยเข้าร่วมในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นลึกซึ้งและเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ นายฌัก ลาปูฌ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่านใหม่ และกล่าวขอบคุณกองทัพฝรั่งเศสที่ให้ความร่วมมือกับกองทัพไทยในหลาย ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป