เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 สิงหาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธี
กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ขึ้นแบบเรียบง่ายอย่างสมพระเกียรติถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันยังปรากฏความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สำหรับกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ อื่น ๆ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี อาทิ การบริจาคโลหิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงจัดให้มีขึ้นในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด
 
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป