เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองทัพเรือ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 - 4 และกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม เข้าร่วมพิธี

พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการอำนวยการร่วมตามแผนป้องกันประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ยามปกติ

การส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ / เสื้อกันกระสุน / กล้องส่องสองตาเวลากลางวัน และเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนามตามแนวชายแดน ทั้ง8๘ กองกำลังทั่วประเทศ ได้แก่ กองกำลังสุรสีห์, กองกำลังบูรพา, กองกำลังสุรนารี, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, กองกำลังผาเมือง, กองกำลังนเรศวร, กองกำลังเทพสตรี และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ได้มียุทโธปกรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวกับกองกำลังป้องกันชายแดนว่า ขอให้รักษาดูแลยุทโธปกรณ์ให้ดี หากมีความต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมนอกจากนี้ให้ประสานกรมยุทธการทหารอย่างใกล้ชิด เพราะเราต้องการให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน