เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน (RBC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 33 ระหว่าง 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย