เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทำความสะอาดวัด ซ่อมแซมห้องน้ำ ทาสีห้องเรียน ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องยนต์

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดชุม ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนัก จากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการซ่อมแซมจนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติ