เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับคณะนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาทหารโลก CISM Military World Games ครั้งที่ 7 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาของกำลังพลกองทัพไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพนานาชาติกับ สภากีฬาทางทหารระหว่างประเทศ ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพ ผ่านกีฬา” (Friendship through Sports)
โดยการเข้าร่วมแข่งขันฯ ในครั้งนี้ กองทัพไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับเป็นหัวหน้านักกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬาขี่ม้า และผู้ฝึกสอนทีมกีฬาขี่ม้ากองทัพไทย


การแข่งขันกีฬาทหารโลก ถือเป็นกิจกรรมที่สภากีฬาทางทหารระหว่างประเทศ จัดให้มีการแข่งขัน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ณ ประเทศอิตาลี และดำเนินการต่อมา โดยจัดการแข่งขันทุกๆ 4 ปี ผลัดกันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก จำนวน 138 ประเทศ ที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งที่ 6 เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่าง 18 – 27 ตุลาคม 2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการแข่งขันใน 27 ชนิดกีฬา โดย กองทัพไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 55 นายใน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ขี่ม้า กระโดดร่ม มวยสากลสมัครเล่น แบดมินตัน กรีฑา และยิงปืน