เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เยี่ยมชมโครงการของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองกำลังเทพสตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งเป็นประธานในการมอบเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การให้บริการตัดผม พร้อมทั้งได้มอบแว่นตา และพบปะสนทนากับประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์