เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร วางพวงมาลา ถวายบังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง