เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ รองพลเอกอาวุโส Soe  Win รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา และคณะ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 12-15 พฤศจิกายน 2562

 การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ รองพลเอกอาวุโส Soe  Win ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา ที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้เเก่ ด้านการศึกษา การฝึก การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย – กองทัพเมียนมา การแลกเปลี่ยนด้านแพทย์ทหาร การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทหาร รวมถึงความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน  ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้กล่าวขอบคุณ รองพลเอกอาวุโส Soe  Win ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป