เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร