เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 มิถุนายน 2563  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเเละภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร