เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร