เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ