เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมในพิธี ณ พื้นที่ชั้นล่าง อาคารจอดรถ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริให้สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการปรับปรุงสำนักงาน โดยจัดทำเป็นร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร ไก่สด ไข่สด ซอสปรุงรส และอื่นๆ ให้แก่กำลังพลและผู้มาติดต่อราชการในราคาย่อมเยา เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นสวัสดิการ ให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป