เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลฯโดยพร้อมเพรียง