เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 กรกฎาคม 2561
พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัด ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ