เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 กรกฎาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Dan Carmel ผู้ช่วยทูตทหาร อิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ ใน โอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำ นาย Alon Yehoshua ผู้ดำรง ตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย