เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 กรกฎาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี Tony Davies รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพนิวซีแลนด์ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงทางทหาร การต่อต้านการก่อการร้ายและการฝึกทางทหาร ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย