เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สําเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก John C. Aqullino ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย