เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กันยายน 2561 พลเรือเอก นพดล  สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย