เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณารางวัล นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ

การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยกองทัพไทยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสายน้ำ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายใต้แนวความคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น Short Film Contest ถ่ายทอดจินตนาการด้วยความรักและศรัทธา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ส่งผลงานมาที่ ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-539-8447 โทรสาร 02-539-8056 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยเริ่มส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์.com Facebook : กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ) YouTube : กองบัญชาการกองทัพไทย