เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบ 22 ปี โดยมี พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร