เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานแถลงข่าว BikeUnAiRak โดยมี พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการเปิดการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง