เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Handy Geniardi รองผู้บัญชาการสำนักข่าวกรองยุทธศาสตร์ กองทัพอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 42 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย