เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน ในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร