เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย