เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 ธันวาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เข้าเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และสักการะพระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า