เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 ธันวาคม 2561 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Ha Huy Long รองเจ้ากรมฝ่ายการเมืองแม่ทัพภาคที่ 5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารระดับยุทธวิธี ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเวียดนาม ครั้งที่ 9 ระหว่าง 16 - 21 ธันวาคม 2561