เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร นำกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการป้องกันฝุ่นละออง สนับสนุนชุดแพทย์บริการตรวจสุขภาพ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน และร่วมทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณสะพานพระปกเกล้า - วงเวียนใหญ่ - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า