เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เยี่ยมชมและเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร โดยมีผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม sddmitc จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม A@J3 จาก กรมยุทธการทหาร
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม กร.ทหาร จาก กรมกิจการพลเรือนทหาร
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม N0rnan’sS! <Y จาก โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ