เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ร่วมกับ พลโท เอริค สมิทห์ (Eric Smith) ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินภาคโพ้นทะเลที่ 3 สหรัฐอเมริกา และ มิสเตอร์ฮิโรชิ กาวามุระ (Mr.Hiroshi KAWAMURA) อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ 

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกฯ เสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับ ท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ โครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม และ การบริการแจกแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน มีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย และ กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย รวม 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.8 x 20 เมตร เริ่มดำเนินการระหว่าง 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการฯ