เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบบานประตู uPVC จำนวน 200 บาน จากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ โดยมี นายอาณัฐ เกิดสุทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือบางกอกพีวีซี เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย