เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 มีนาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ การชลประทานเมียนมา รุ่นที่ 10 จำนวน 10 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย