เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 มีนาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมการบูรณาการฝึกอบรมเยาวชนของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร