เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 มีนาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampho ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 12 ถึง 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย


การเยี่ยมคำนับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพบรูไน โดย ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองกองทัพที่มีพัฒนาการ ของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี ได้แก่ ด้านการแลกเปลี่ยนการฝึก การศึกษา และจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในทุก ๆ มิติ


ในโอกาสนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างสองกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป