เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 มีนาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ คณะผู้แทนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย เพื่อรับโอวาทและเป็นขวัญกำลังใจในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย