เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 มีนาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Charles Q. Brown, Jr ผู้บัญชาการทหารอากาศภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย