เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 เมษายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 35 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)