เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย