เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 เมษายน 2562 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท Leo Davies AO,CSC  ผู้บัญชาการทหารอากาศออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่าง 23 - 30 เมษายน 2562 เพื่อร่วมพิธีรำลึกงาน ANZAC DAY ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย