เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 เมษายน 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร นำกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ด้วยการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า และป้ายจราจรในเส้นทางเสด็จฯ เลียบพระนคร ตลอดจนทำความสะอาดคลอง ท่อระบายน้ำ (ถนนราชดำเนินใน และถนนราชินี) ณ พื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร